TRIKOTEM

Vine a enredar la troca!!

Molt més que una activitat manual

Octubre21

Teixir no només posa en moviment les nostres mans, sinó també el cervell: les idees, les emocions i les energies. És un art mil·lenari que promou la creativitat i eleva l’autoestima. Mentre les agulles van i venen, es van ordint solucions a conflictes.
Teixir és una activitat creativa que ajuda a elevar l’autoestima, per tant és beneficiosa per a l’esperit i la ment. Com qualsevol altra activitat creativa exigeix concentració i la possibilitat de sublimació, per tant és una tasca emparentada amb allò artístic.
Teixir és una tasca que calma els nervis i genera benestar interior. Teixint es posen en joc les idees, les emocions i les energies. És per això que realitzar aquesta activitat és una manera lúdica de canalitzar les tensions de manera creativa i gratificant.
Teixir després d’una llarga jornada laboral és útil per recuperar-se mentalment, promou la tranquil·litat i el bon humor; dos estats essencials per assolir un descans reparador.

Email will not be published

Website example

Your Comment: